Ban Liên Lạc 2011-2012

Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 15:13 Quản trị viên
In

Thành phần ban liên lạc nhiệm kì 2011-2012

1 Lưu Hồng Tú Trưởng Ban Liên Lạc
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Thủ quỹ, thư kí
3 Đặng Khắc Quyết Phó ban, phụ trách thể thao
4 Hồ Trung Dũng Phó ban, phụ trách Đời sống, Đối nội
5 Nguyễn Đức Anh Phó ban, phụ trách Văn hóa, Văn nghệ
6 Nguyễn Đức Thái Phó ban, phụ trách các hoạt động hướng về quê hương
7 Hồ Sỹ Hòa Phó ban, phụ trách các hoạt động hướng về quê hương
8 Trần thị Thanh Tâm Phó ban, phụ trách Đối ngoại
9 Văn Quốc Anh công tác Đối Ngoại
10 Nguyễn Quang Tường ủy viên
11 Nguyễn Thanh Phong ủy viên
12 Võ Xuân Hoài ủy viên
13 Nguyễn Cao Hoàng Minh ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Liên Lạc Nghệ Tĩnh Pháp

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

http://nghetinhphap.free.fr