Hồ sơ xin học bổng

Thứ tư, 31 Tháng 10 2012 08:10 Quản trị viên
In

Hồ sơ xin học bổng Đồng Hành- Nghệ Tĩnh bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch, phiếu điều tra, mẫu câu hỏi và các thông tin cần thiết khác được điền theo mẫu (tải về tại đây). Các thông tin yêu cầu trong mẫu bao gồm:

Trong phần “Mẫu câu hỏi”, các câu trả lời của ứng viên nên thể hiện được các thông tin sau:

Chú ý: Các bạn trả lời các câu hỏi vào giấy riêng, trình bày theo ý mình, độ dài không quá 2 trang A4.
Trang cuối cùng của mẫu hồ sơ được dành để ghi ý kiến của người xét duyệt hồ sơ, các bạn không phải điền gì thêm.

2. Các giấy chứng nhận (chỉ cần bản sao, không cần công chứng ) :

Các giấy tờ kể trên cần được đựng trong một túi hồ sơ, ngoài ghi “Hồ sơ Đồng Hành kỳ 22 – [họ_và_tên_sinh_viên]” và nộp cho ban đại diện của Đồng Hành tại trường (lưu ý: văn phòng Đoàn, hoặc phòng Công tác Sinh viên của trường).

 Các bạn có thể viết thư về  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trong trường hợp có thắc mắc cần được giải đáp.

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 10 2012 08:30