Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm
Home Học bổng Đồng Hành- Nghệ Tĩnh HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH – NGHỆ TĨNH

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH – NGHỆ TĨNH

Email In PDF

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH – NGHỆ TĨNH

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lp năm 2001 bi mt nhóm sinh viên Vit Nam du

hc ti Pháp vi mong mun h tr v vt cht cũng như tinh thn các bn sinh viên, hc sinh

Vit Nam có hoàn cnh khó khăn.

Chương trình học bổng của Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp nm trong khuôn kh

các hot động ca hi. Hi được thành lp t năm 2007 vi mc đích tp hp, đoàn kết cng

đồng người Ngh Tĩnh (Ngh An, Hà Tĩnh) ti Pháp và các bn bè và qua đó to tin đề t

chc các hot động hướng v quê hương.

Học bổng « Đồng hành – Nghệ Tĩnh » là kết qu ca hp tác gia Đồng Hành và Hi đồng

hương Ngh Tĩnh. Trong năm hc 2012-2013, 8 sut hc bng tr giá 2,5 triu đồng s được

trao cho các bn sinh viên có hoàn cnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên bng tri thc ca

mình.

Giá trị học bổng: 2.500.000/sut.

Tần suất trao: Đối vi năm hc 2012-2013, năm đầu tiên trin khai nên s có 8 sut hc

bng s được trao vào tháng 1 năm 2013. Trong nhng năm tiếp theo s lượng sut hc bng

có th tăng lên và được trao thành hai kì.

Tiêu chí của học bổng: (xếp theo th t ưu tiên)

- Là sinh viên Đại hc năm th nht hoc năm th hai

- Sinh viên có hoàn cnh khó khăn

- Kết qu hc tp tt

- Có ý chí vươn lên

Hồ sơ bao gồm:

1. Sơ yếu lý lch, phiếu điu tra, mu câu hi và các thông tin cn thiết khác được đin

theo. Các thông tin yêu cu trong mu bao gm :

H tên, ngày tháng năm sinh, địa ch hin ti, địa ch c định, s đin thoi, email (nếu

có), 1 nh 4×6.

H và tên, tui, ngh nghip ca cha, m và các thành viên khác trong gia đình.

Đối vi sinh viên đại hc: thông tin v đim thi tt nghip, đim thi đại hc và đim

trung bình Đại hc. Đối vi hc sinh lp 12, thông tin v hc lc và hnh kim 3

năm cp 3.

2. Thư trình bày hoàn cnh bn thân, th hin được các thông tin sau:

Hoàn cnh gia đình, các n lc vượt khó trong hc tp và cuc sng.

Kết qu hc tp ni bt đã đạt được.

D định trong tương lai.

3. Các giy chng nhn (ch cn bn sao, không cn công chng) :

2

Bng đim ca các k hc đã qua bc Đại hc (có th thay thế bng giy chng nhn

tt nghip và đim thi Đại hc trong trường hp chưa có nhng kết qu này).

Các chng nhn khác (nếu có): h nghèo, thi hc sinh gii, phong trào Đoàn v.v…

Thời hạn đăng kí hồ sơ

Được cp nhp hng năm trên trang web.

Năm hc 2012-2013 thi hn np h sơ bt đầu t 23/10/2012 đến 01/12/2012

Thông báo kết quả

Được cp nhp hng năm trên trang web.

Năm hc 2012-2013 thi hn thông báo kết qu bt đầu t 16/12/2012 đến 22/12/2012

Địa điêm rút, tiếp nhận hồ sơ và liên hệ thông tin

http://donghanh.net

http://nghetinhphap.free.fr

Tr s Đoàn trường Đại Hc Vinh

Cập nhật ngày Thứ năm, 01 Tháng 11 2012 15:37  

Sự kiện

1Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhThứ năm, 01 Tháng 11 2012 10:55Hoạt động 2011-2012Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhĐại Học VinhĐọc Thêm
2Họp mặt đầu xuân 2012Chủ nhật, 19 Tháng 2 2012Hoạt động 2011-2012Nhà văn Hóa Việt Nam tại PhápĐọc Thêm
3Đội bóng Gió Lào hạng 3 giải bóng đá UEVFThứ tư, 16 Tháng 11 2011Hoạt động 2011-2012Đọc Thêm

123

Hình ảnh hoạt động