Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm
Home Hướng cội Hội thảo du học Pháp, Mỹ, Nga, Belarus... tại thành phố Vinh

Hội thảo du học Pháp, Mỹ, Nga, Belarus... tại thành phố Vinh

Email In PDF

26/07/2009 H?i th?o du h?c "Truy?n L?a" t?i TP Vinh

H?i ??ng h??ng Ngh? T?nh t?i Pháp k?t h?p v?i h?i Du H?c Sinh Nghê T?nh, UEVF... s? t? ch?c

h?i th?o du h?c mang tên "Truy?n L?a" t?i thành ph? Vinh. H?i th?o nh?m m?c ?ích gi?i thi?u

??n các b?n h?c sinh, sinh viên cung nh? các b?c phu huynh các t?nh Ngh? An, Hà T?nh và các

vùng lân c?n m?t cái nhìn t?ng quát v? các c? h?i du h?c ? các n??c Phap, My, Nga, Belarus...


H?i th?o mong mu?n là c?u n?i gi?a nh?ng du h?c sinh và nh?ng ng??i luôn ?p ? trong mình

ni?m m? ??c v??n t?i nh?ng chân tr?i xa ?? tôi luy?n và trau d?i thêm ki?n th?c khoa h?c

va hiêu bi?t xã h?i. V?i kinh nghi?m và s? hi?u bi?t c?a chính nh?ng ng??i ?ã và ?ang th?c hiên

??c m? c?a minh, h?i th?o h?u h?n s? ?em l?i cho nh?ng ng??i tham gia nh?ng thông tin b? ích,

thi?t th?c và g?n g?i v?i nh?ng gì mà m?t du h?c sinh tu?ng lai c?n biêt. Hãy ??n tham d? h?i

th?o ?? có th? trang b? cho mình nh?ng thông tin ??y ?? nhât, ?? ??a ra nh?ng quyêt ??nh

 

chính xác nh?t và có ??nh h??ng nhât v? ??t n??c mà b?n s? ?ên, v? tr??ng h?c và nghanh h?c phù h?p nh?t v?i b?n.

Hôi th?o s? di?n ra t?:

8-11h ngày26/7/2009

tai Khách S?n Ph??ng ?ông

??a ch?: 22 ???ng Tr??ng Thi, Vinh, Nghe An, Vietnam

 

Xin lien h? v?i b?n Tr?n Thu H??ng: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

hoac ban Nguy?n H?u Ph??c Nguyên: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Cập nhật ngày Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 15:29  

Sự kiện

1Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhThứ năm, 01 Tháng 11 2012 10:55Hoạt động 2011-2012Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhĐại Học VinhĐọc Thêm
2Họp mặt đầu xuân 2012Chủ nhật, 19 Tháng 2 2012Hoạt động 2011-2012Nhà văn Hóa Việt Nam tại PhápĐọc Thêm
3Đội bóng Gió Lào hạng 3 giải bóng đá UEVFThứ tư, 16 Tháng 11 2011Hoạt động 2011-2012Đọc Thêm

123

Hình ảnh hoạt động