Tổng kết ủng họ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9

Thứ tư, 11 Tháng 11 2009 10:14 Quản trị viên
In

L? t?ng k?t (ngu?n UEVF.net)Đồng cảm với những mất mát của đồng bào Miền Trung trong cơn bão sổ 9, Hooii Đồng Hương Nghệ Tĩnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn của các nạn nhân của đợt thiên tai vừa qua. Sua hai tuần vận động Hôi Đồng Hương Nhệ TĨnh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình về tinh thần và vật chật của các anh chi em trong và ngoài hội. Mặc dù số tiền thu được không lớn, nhưng nó thể hiện tinh thần tương thân tương ái và luôn hướng về quê hương, đất nước của các thành viên trong hội. Số tiền 510€ đã được đai diện của ban liên lạc HDHNT trao cho đại diện của UEVF tại buổi tổng kêt ủng hộ đồng bào Miền Trung. Số tiền này sẽ được gứi đến các nạn nhân thông qua UBMTTQ VN. Thông tin về lễ tổng kết được cập nhật tại địa chỉ:

http://uevf. net/index. php?option= com_content&task=view&id=300&Itemid=30

Ban Liên Lạc HDHNT tại Pháp xin chân thanh cảm ơn sự đóng góp của các anh chị em trong hội. Việc làm nhiề ý nghĩa này một lần nữa khẳng định sự đồng lòng và đoàn kết của các thành viên trong hội. Nó là cơ sở để chúng ta tiếp tục phát triển thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa trong thời gian tới.

Sau đây la danh sách các cá nhân hưởng ứng đợt quyên góp :

 

TT

Họ và Tên

Số tiền (€)

1

Gia đình Nguyen Văn Hạnh

20

2

Gia đình Lưu Hồng Tú

20

3

Trần Anh Tuấn

20

4

Nguyễn Anh Tuấn

20

5

Hồ Trọng Hiền

20

6

Nguyễn Đức Trung

150

7

Doan Thành Cong

20

8

Nguyễn Quang Tường

20

9

Nguyễn Cao Hoàng Minh

20

10

Nguyễn Đức Anh

15

11

Nguyễn Mai Oanh

20

12

Pham Thanh

20

13

Nguyễn Tuấn Anh

10

14

Hà Huy Thái

20

15

Hoàng Yến Nhi

15

16

Nguyễn Ngọc Minh

10

17

Hoàng Danh Tài

15

18

Nguyễn Thanh Phong

20

19

Bùi Hữu Hoài Hùng

10

20

Ngô Thị Minh Anh

10

21

Trần Quang Vinh

20

22

Nguyễn Thái Hưng

15

 

TỔNG SỐ TIỀN

510


 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 10 Tháng 12 2011 08:50