Đội bóng Gió Lào chuẩn bị cho giải NNB.

Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 13:23 Quản trị viên
In

Phóng sự về không khí chuẩn bị cho mùa giải NNB của đôi bóng Gió Lào

Kịch bản: Nghe Tinh Entertainment Studio

Sản xuất: Nghe Tinh Entertainment Studio

Diễn xuất: Nghe Tinh Entertainment Studio

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 14:20